Sarah De Boeck

Sarah De Boeck (VUB)


Sarah De Boeck is doctor in de Interdisciplinaire Wetenschappen en ondervoorzitster van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van het Brussels Gewest. Haar onderzoek richt zich op hoe het samengaan van economische activiteiten en leefbaarheid vorm te geven in stedelijke en metropolitane gebieden. Ze kijkt daarbij naar stedelijke economische ontwikkeling vanuit het perspectief van de essentiële economie. Hierbij probeert men stedelijk economisch beleid en planning beter af te stemmen op lokaal verankerde activiteiten die minder vatbaar zijn voor interstedelijke competitie en die essentieel zijn voor het welzijn van burgers. De empirische focus van Sarah’s onderzoek is de bouwsector en de circulaire economie.

Sarah studeerde Theaterwetenschap en Stedenbouw en Ruimtelijke Planning. Ze heeft ervaring in de private sector en werkte hiervoor als de manager van een Brusselse non-profit organisatie.